Hizmet Sözleşmesi

LiderCS.net web sitesini kullanan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, aşağıdaki 12 ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sözleşme, LiderCs ürünlerinin satın alma işlemi sırasında “Hizmet sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır. Kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu web sitesi ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler ve uymak zorundadırlar.

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.

Madde 1 – Taraflar

1-) İstanbul Cad. N:65/A Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan LiderCs.Net Sunucu Hizmetleri (işbu sözleşmede kısaca ”LiderCs” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;
2-) LiderCsüyesi yada LiderCS ziyaretçisi web site kullanım hakkını veya başka hizmetlerin hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle bu sözleşmede “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.
Sipariş formunda belirtilen e-posta adresi tebligat adresi olarak kabul edilir.

Madde 2 – Sözleşmenin Kabulü

İşbu sözleşme, LiderCS ürünlerinin satın alma işlemi sırasında “Hizmet sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır. İşbu sözleşmeyi kabul etmekle Müşteri, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 3 – Hizmet İçeriği

LiderCS adresindeki web sitesinde, satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm ek hizmetler LiderCS’nin malıdır ve onun tarafından işletilir.
LiderCS, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
LiderCS sunucu paketlerinin 1 (bir) aylık kullanım hakkını yalnızca LideRCS sunucularında kullanılmak üzere satın alınması için LiderCS ile Müşteri arasında yapılan bir sözleşmedir.
Bu sözleşme Müşterinin LideRCS web sitesi üzerinden sipariş (satın alma) formunu doldurup onaylanması ile başlar, Müşterinin seçtiği paketin teslimi yapılarak faaliyete girmesiyle 1 aylık süreç başlar.
Müşteri, 1 (bir) aysonunda Kredi kartı/Banka havalesi – Eft ile, LiderCS hesabına paket tutarını yatırarak ve bu ödemesini LiderCS'ye E-Posta ile bildirmesiyle ise bu sözleşme yenilenmiş sayılır.
LiderCS tarafından Müşteriye sunulan CS Sunucusu ve 1 (bir) adet DNS tanımlaması yapılır. Bu DNS nin ve ip adresinin değiştirilmesi istenemez, bu ip adresi başkasına satılamaz, kiralanamaz, bir başkasının kullanımına sunulmaz. Bu durumlarda hiçbir iade söz konusu olmadan LiderCS hizmeti durdurma yetkisine sahiptir.
Müşteri CS Sunucusu hizmeti alırken, LiderCS sunucularındaki Barındırma sistemini, E-posta sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
Müşteri, satın alacağı pakete ek olarak veri girişi, güncellenmesi, modül, özel istek ve düzenlemeler için LiderCS'nin belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
Müşteri Cs Sunucusuna sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri serverin sadece kullanım lisansını almaktadır. Sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerin sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)
LiderCS , kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içerisinde telefonla, Canlı destek ile ve haftanın yedi günü Ticket /E-posta ile soruların cevaplanması ilişkin teknik destek verir.

Madde 4 – Hak ve Sorumluluklar

Müşteri, bu sözleşme süresi boyunca aldığı hizmetin kullanım hakkına sahip olur. Dolayısı ile kiraladığı / aldığı ürün veya hizmeti üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz satamaz.
Müşteri, CS Sunucusunda telif ve lisans haklarına muhalif içerik veya reklam yayınlayamaz.
Müşteri, Web sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Müşteri oluşturduğu içerik ve benzeri öğelerin T.C yasalarına aykırı olmayacağını kabul ve beyan eder. İçeriğin aykırılığı sebebi ile doğacak kusurlar her türlü cezayı yaptırımlar buna bağlı tazminatlar için LiderCs hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Müşteri, almış olduğu ürüne yönelik yazılımsal değişiklik talep edemez. LiderCS’nin ürünler üzerinde yaptığı genel güncellemelerden kullanıcı yararlanabilir.
LiderCS, Müşterilerine sözleşme konusu ürünlerden, teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilir olmasını garanti eder.
Müşteri LiderCS ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.
Müşteri LiderCS ürünlerinin kullanımında, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 5 – Ücret ve Ödemeler

İş bu sözleşmeye konu olan web sitesi satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfalarda belirtilmiş olup sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplanır. Müşteri bu ücreti Kredi Kartı veya banka havalesi ile ödemesi durumunda takip eden 24 saat içerisinde web sitesi aktif edilir.
Bunun sonucunda Müşteriden Sözleşmenin Kapsadığı Yıl İçerisinde BAŞKA İLAVE HİÇ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEZ.
Ücret aylık CS sunucusu kullanımı, LiderCS sunucularında 1 (bir) aylık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.

Madde 6 – Fikri Mülkiyet Hakları

Lidercs.net adresindeki web sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
Lidercs.net adresindeki web sitesinde yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Lidercs.net adresindeki web sitesinin içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin görsel tasarım ve yazılım olarak tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz üzerinden ve bayilerimiz üstünden satışı gerçekleştirilmektedir.

Madde 7 – Mücbir Sebepler

Tarafların kontrolünde olmayan; Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, Alan adı (Domain) kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Madde 8 – Sözleşmenin Feshi

Müşteri, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi’ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
Müşteri’nin, Web Sitesi’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde LiderCS sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler Müşteri’ye iade edilmeyecektir.
Lidercs.net , 1 (bir) aylık sürenini bitimine an az 1 (bir) günE-Posta ve SMS aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma yapar.

Madde 9 – Sözleşmede yapılacak değişiklikler

LiderCS dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek müşteri’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Madde 10 – Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, LiderCS‘in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Madde 11 – Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Madde 12 – Ceza Hükümleri, Uyuşmazlıkların çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Antalya ve Ankara Mahkeme ve İcra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.